Usenet

Netnews je druh online služby, která sdílí příspěvky mezi skupinou počítačů prostřednictvím sítě. Jeden z druhů netnews se nazývá usenet. Usenet byl založen v roce 1980, tedy ještě před vznikem World Wide Webu, a je velmi aktivní dodnes. Usenet poskytl lidem možnost psát příspěvky na různá témata a sdílet je s lidmi po celém světě. Příspěvky jsou rozesílány na všechny počítače v komunitě. Tím se liší od příspěvku na webovém serveru, který zůstává na jednom počítači, dokud se k němu člověk nedostane pomocí webového prohlížeče.

Komunita počítačů tvořících Usenet obvykle nezahrnuje počítače koncových uživatelů, např. domácí osobní počítače. Tuto komunitu tvoří spíše skupina spolupracujících serverů. Koncoví uživatelé musí mít přístup ke členu komunity serverů, aby mohli číst a posílat příspěvky. Takového přístupu obvykle dosáhnou prostřednictvím zpravodajské funkce svého poštovního programu nebo webového prohlížeče nebo prostřednictvím speciálního programu, který se na netnews specializuje. Konfigurace programu vyžaduje adresu URL serveru a často také uživatelské jméno a heslo.

Servery v komunitě Usenet jsou nezávislé v tom smyslu, že každý z nich rozhoduje o tom, jaké části Usenetu bude svým uživatelům poskytovat a jak dlouho budou příspěvky na serveru uchovávány. Některé servery mohou například vynechat skupiny pro dospělé. Protože příspěvky musí být přenášeny z počítače na počítač, trvá určitou dobu, než je daný příspěvek k dispozici na všech serverech. Dále mohou z aktivních skupin na vytížených serverech zmizet během několika dnů nebo týdnů.

Vzhledem k tomu, že skupiny Usenet se často používají ke sdílení velkých souborů, mohou mít servery limity šířky pásma a stahování. Pokud používáte komerční službu, může nabízet řadu limitů za různé ceny.

Dotazem u svého poskytovatele internetových služeb zjistíte, zda jsou jeho servery členy komunity Usenet, nebo zda poskytuje bezplatný přístup k některé z komerčních služeb, které přístup nabízejí. Možná budete muset vyhledat vlastní komerční službu, protože mnoho poskytovatelů má vlastní alternativu. AOL a MSN mají své komunity; AT&T používá Yahoo! Groups.

Služba netnews nemusí být ani společenstvím počítačů. Každý uživatel může nakonfigurovat svůj osobní počítač tak, aby nabízel službu netnews. Organizace často nabízejí vlastní službu netnews nezávisle na Usenetu, aby podpořily své zákazníky a členy. Například news.microsoft.com je velmi rozsáhlá komunita uživatelů a vývojářů společnosti Microsoft, kteří si vzájemně pomáhají.

Skupiny Netnews mají dlouhou historii a vlastní netiketu. Pravidla pro danou skupinu naleznete v často kladených dotazech a příspěvcích o netiketě.

Skupiny mohou být moderované nebo nemoderované. V nemoderovaných skupinách, které tvoří většinu Usenetu, očekávejte mnoho materiálů mimo téma a potenciálně urážlivých materiálů.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3