Sčítání lidu Spojených států amerických

Sčítání lidu Spojených států amerických je sčítání lidu, které se ve Spojených státech provádí každých deset let. Je vyžadováno Ústavou Spojených států, která od roku 1790 požaduje desetileté sčítání lidu prováděné v letech končících na "0". Jedná se vlastně o dvě sčítání lidu prováděná současně (ve stejnou dobu). První je sčítání lidu, které se provádí od roku 1790 do současnosti. Druhým je sčítání lidu, které sčítá počet bytových jednotek a bylo prováděno od roku 1940 do současnosti. Toto sčítání se mimo jiné používá k určení počtu míst ve Sněmovně reprezentantů jednotlivých států. Určuje také, kolik státních peněz se vynakládá v různých místech.

Za sčítání lidu ve Spojených státech je zodpovědný Úřad pro sčítání lidu Spojených států amerických (United States Census Bureau). První sčítání lidu po americké revoluci proběhlo v roce 1790. Za toto první sčítání lidu byl zodpovědný státní tajemník Thomas Jefferson.

Pečeť Úřadu pro sčítání lidu Spojených států americkýchZoom
Pečeť Úřadu pro sčítání lidu Spojených států amerických


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3