Systémové inženýrství

Systémové inženýrství je oblast inženýrství, která se zabývá komplexními inženýrskými projekty, které by měly být navrženy a řízeny v průběhu celého životního cyklu projektu. Proto se otázky, jako je logistika, koordinace různých týmů a automatické řízení strojů, stávají skutečně komplikovanými. Systémové inženýrství se zabývá pracovními postupy a nástroji pro zvládání takových projektů. K tomu využívá jak technické, tak lidsky orientované disciplíny, jako je řídicí technika, průmyslové inženýrství, organizační studie a projektové řízení.

Vnější systém navádění.
Vnější systém navádění.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3