Sicílie

Sicílie[p] je největší ostrov ve Středozemním moři. Spolu s několika menšími ostrovy je autonomní oblastí Itálie. Hlavním městem Sicílie je Palermo. V roce 2004 zde žilo přibližně 5 087 000 obyvatel (přes 5 milionů). Sicílie je největším regionem italského státu.

Féničané a Řekové kolonizovali ostrov v 8. století př. n. l. a občas zde vedli války. Kartágo ovládalo většinu ostrova, dokud jej nedobyl starověký Řím. V pozdějších stoletích bojovali Saracéni proti byzantským Řekům a několik století ostrov ovládali Normané. Garibaldi jej v období Risorgimenta dobyl a připojil k Italskému království.

Provincie

  • Agrigento
  • Caltanissetta
  • Catania
  • Enna
  • Messina
  • Palermo
  • Ragusa
  • Siracusa
  • Trapani

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3