Representational State Transfer

Přenos reprezentativního stavu (REST) je implementace programové architektury, jejímž cílem je zvýšit efektivitu komunikace v počítačových systémech. Ztělesňuje myšlenku, že nejlepším způsobem sdílení velkého množství dat mezi více stranami je zpřístupnit tato data na vyžádání sdílením odkazů na tato data, nikoli kompletní kopií samotných dat. Systémy, které implementují REST, se nazývají "RESTful".

Příkladem reálného systému, který není založen na protokolu RESTful, je tradiční sbírka domácích filmů. Aby měl majitel knihovny přístup k danému filmu, musí získat jeho fyzickou kopii. To vede ke značnému plýtvání, protože existuje více kopií, než kolik se jich v daném okamžiku používá. Také čas potřebný k přidání nových titulů do knihovny je obecně netriviální. Streamované video je RESTovým protějškem domácí knihovny. Namísto toho, aby byla v domácí knihovně uložena kompletní kopie každého filmu, je film odkazován pouze svým názvem a obsah filmu je streamován na vyžádání.

Největším příkladem systému RESTful je dnes World Wide Web. Fyzické knihovny jsou jeho ne-RESTful ekvivalentem. Namísto toho, abychom každému člověku nebo knihovně posílali fyzickou elektronickou kopii každého digitálního zdroje, přiřadíme každému zdroji identifikátor URL "http://example.com" a pak přistupujeme ke skutečnému obsahu prostřednictvím internetu, místo abychom načítali lokální kopii z optického disku nebo pevného disku.

Architekturu REST lze použít i v jiných kontextech. Vezměme si například dvě společnosti, které chtějí sdílet několik gigabajtů informací, které se neustále mění. Pravidelné zasílání kompletních kopií jejich databází (i přes internet) je neekonomický a časově náročný proces. Tento způsob sdílení informací je podobný dříve uvedenému příkladu s knihovnou. Namísto toho si společnosti mohou vzájemně sdílet ID databází a možná dokonce přiřadit každé položce v databázi vlastní adresu URL. Když se chce jedna společnost dotázat do databáze na cenu určité položky patřící druhé společnosti, může pak získat údaje o této konkrétní položce zásob.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3