Společnost

Společnost je druh podnikání. Definice tohoto pojmu se v jednotlivých zemích liší. Některé společnosti, obvykle větší, jsou organizovány jako korporace. Často se jedná o obchodní organizaci, která organizovaně vyrábí zboží nebo poskytuje služby a prodává je veřejnosti za účelem zisku. Může jít také o neziskovou organizaci. Společnost může zaměstnávat lidi, kteří jsou jejími zaměstnanci.

Tento termín se používá také v širším smyslu pro jakoukoli skupinu, která spolupracuje, například posádku lodi nebo herce v divadelní hře.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3