Vysokofrekvenční

Termín radiofrekvence označuje elektromagnetické záření v rozsahu frekvencí nižších než mikrovlny. Rádiové vlny na těchto frekvencích byly shledány užitečnými pro komunikaci na velké vzdálenosti. Mezi těmito frekvencemi pracují krátkovlnné rádiové komunikace na frekvencích, které se mohou odrážet od ionosféry, a mohou se tedy odrážet kolem Země. Dlouhovlnné frekvence se používají pro komunikaci na relativně krátkou vzdálenost, jako například nejběžnější komerční rozhlasové stanice s amplitudovou modulací (AM). Jejich vysílání se obvykle neodráží na dlouhých vlnách.

Různé krátkovlnné frekvence (s vlnovou délkou kratší než 120 metrů) se mohou dobře odrážet a přenášet dlouhými odrazy po celém světě v době, kdy v ionosféře panují různé podmínky. Vysílače takových organizací, jako je VOA (Hlas Ameriky) a BBC (Britská vysílací korporace), tedy mění provozní frekvence z měsíce na měsíc a také z času na čas během 24 hodin.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3