Antropomorfismus

Antropomorfismus je přisuzování vlastností podobných lidským věcem věcem nelidským.

Antropomorfismus se často používá v příbězích a umění. Může znamenat, že věc má tvar člověka. V příběhu "Tři malá prasátka" vystupují vlk a prasátka, kteří mluví a chovají se jako lidé. Mickey Mouse také mluví a chová se jako člověk. To jsou příklady typu antropomorfismu, kterému se říká "chlupatý".

V románu Volání divočiny se také používá antropomorfismus. Hlavní postavou je pes jménem Buck. Mnoho dalších postav jsou psi a vlci. V příběhu zvířata myslí a jednají více jako lidé než skuteční psi.

40 000 let stará řezba lva s lidskými rysyZoom
40 000 let stará řezba lva s lidskými rysy

Důvody pro antropomorfismus

Lidé mohou vysvětlit, proč něco dělají. Lidé neumějí tak dobře vysvětlit, proč nelidské věci něco dělají. To může vést k tomu, že lidé předpokládají, že nelidské věci budou jednat nebo myslet jako lidé.

Znalosti o lidech získáváme již v raném věku. Jsou podrobnější než znalosti o nelidských bytostech a lépe se pamatují.

Související stránky

  • Furry: V příbězích a uměleckých dílech jsou zvířata a legendární tvorové zobrazováni jako lidé.
  • Personifikace

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3