Fantaisie-Impromptu

Fantazie-impromptu cis moll Frédérica Chopina je skladba pro sólový klavír. Je to jedna z jeho nejznámějších skladeb. Byla zkomponována v roce 1834 a poté ji vydal Julian Fontana, přestože ho Chopin žádal, aby tak nečinil.

Struktura skladby je ve formě A B A Coda. Některé aspekty této skladby jsou podobné Beethovenově Sonátě měsíčního svitu. Úvodní tempo je allegro agitato. Ve dvou taktech po části "A" se mění na largo. Tempo většiny části "B" je moderato cantabile. Nakonec se po části "B" změní na presto. Skladba na akordu Cis dur.

Hlavní téma Fantaisie-ImpromptuZoom
Hlavní téma Fantaisie-Impromptu


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3