Brundtlandova komise

Brundtlandova komise byla vytvořena Organizací spojených národů v roce 1983, aby se zamyslela nad způsoby, jak zachránit životní prostředí a přírodní zdroje a zabránit zhoršování hospodářského a sociálního rozvoje.

Valné shromáždění OSN se domnívalo, že problémy životního prostředí jsou globální povahy, a rozhodlo, že je ve společném zájmu všech národů zavést politiku udržitelného rozvoje.

Brundtlandova zpráva

Zprávu Brundtlandovy komise vydalo nakladatelství Oxford University Press v roce 1987. Úplný text Brundtlandové zprávy si můžete stáhnout jako kopii dokumentu Valného shromáždění OSN A/42/427 - soubor o velikosti 25 MB [pdf]. K dispozici je také z Wikisource Brundtland Report.

Zpráva se zabývá udržitelným rozvojem a změnou politiky, která je pro jeho dosažení nezbytná. Definice tohoto pojmu ve zprávě je poměrně známá a často citovaná:

"Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby současnosti, aniž by ohrožoval schopnost budoucích generací uspokojovat své vlastní potřeby."


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3