Yang di-Pertuan Agong

Yang di-Pertuan Agong (doslova "Ten, který je učiněn pánem", Jawi: يڠ دڤرتوان اݢوڠ), známý také jako nejvyšší hlava nebo král, je monarcha a hlava státu Malajsie. Úřad byl zřízen v roce 1957, kdy Malajská federace (nyní Malajsie) získala nezávislost na Spojeném království. Malajsie je konstituční monarchií s voleným monarchou jako hlavou státu. Yang di-Pertuan Agong je jedním z mála volených monarchů na světě.

V malajsijské konstituční monarchii má Yang di-Pertuan Agong v rámci ústavy na papíře rozsáhlé pravomoci. Ústava stanoví, že výkonná moc federální vlády jesvěřena Yang di-Pertuan Agongovi. Tuto pravomoc je však povinen vykonávat na základě doporučení kabinetu nebo ministra jednajícího z pověření kabinetu. V čele kabinetu stojí předseda vlády, kterého jmenuje Yang di-Pertuan Agong z řad zvolených členů parlamentu. Z jejich řad má Yang di-Pertuan Agong diskreční pravomoc vybrat si toho, koho chce za předsedu vlády, a není vázán rozhodnutím odstupujícího předsedy vlády, pokud žádná strana nezískala většinu hlasů (článek 40). Nedává mu však právo a pravomoc odvolat předsedu vlády. Může také zamítnout nebo odepřít souhlas s žádostí o rozpuštění parlamentu (článek 40). Může přerušit činnost parlamentu nebo jej rozpustit (článek 55), ale rozpustit parlament může pouze na žádost předsedy vlády (článek 43). Může odmítnout jakékoli nové zákony nebo změny stávajících zákonů, ale pokud přesto odepře souhlas, stanou se automaticky zákonem po uplynutí 30 dnů od prvního předložení mu (článek 66). Královna-manželka Yang di-Pertuan Agonga je známá jako Raja Permaisuri Agong a manželský pár se v angličtině stylizuje jako "His Majesty" a "Her Majesty".

Šestnáctým a současným Yang di-Pertuan Agongem je Al-Sultan Abdullah z Pahangu, který nahradil sultána Muhammada V. z Kelantanu, jenž abdikoval 6. ledna 2019. Byl zvolen 24. ledna na mimořádném zasedání Konference vládců. Přísahu složil a do úřadu nastoupil 31. ledna v Istana Negara.

Pořadí seniority států

Od prvního cyklu deseti Yang di-Pertuan Agongů (1957-1999) se pořadí mezi oprávněnými vládci států řídí pořadím stanoveným tímto cyklem, tedy:

  1. Negeri SembilanYang di-Pertuan Besar z Negeri Sembilan
  2. Selangorsultán Selangoru
  3. Perlisrádža z Perlisu
  4. Terengganusultán Terengganu
  5. Kedahsultán Kedahu
  6. KelantansultánKelantanu
  7. Pahangsultán z Pahangu
  8. Johorsultán z Johoru
  9. Peraksultán Peraku
  10. Bruneibrunejskýsultán

AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3