Yang di-Pertuan Agong

Yang di-Pertuan Agong (doslova "Ten, který je učiněn pánem", Jawi: يڠ دڤرتوان اݢوڠ), známý také jako nejvyšší hlava nebo král, je monarcha a hlava státu Malajsie. Úřad byl zřízen v roce 1957, kdy Malajská federace (nyní Malajsie) získala nezávislost na Spojeném království. Malajsie je konstituční monarchií s voleným monarchou jako hlavou státu. Yang di-Pertuan Agong je jedním z mála volených monarchů na světě.

V malajsijské konstituční monarchii má Yang di-Pertuan Agong v rámci ústavy na papíře rozsáhlé pravomoci. Ústava stanoví, že výkonná moc federální vlády jesvěřena Yang di-Pertuan Agongovi. Tuto pravomoc je však povinen vykonávat na základě doporučení kabinetu nebo ministra jednajícího z pověření kabinetu. V čele kabinetu stojí předseda vlády, kterého jmenuje Yang di-Pertuan Agong z řad zvolených členů parlamentu. Z jejich řad má Yang di-Pertuan Agong diskreční pravomoc vybrat si toho, koho chce za předsedu vlády, a není vázán rozhodnutím odstupujícího předsedy vlády, pokud žádná strana nezískala většinu hlasů (článek 40). Nedává mu však právo a pravomoc odvolat předsedu vlády. Může také zamítnout nebo odepřít souhlas s žádostí o rozpuštění parlamentu (článek 40). Může přerušit činnost parlamentu nebo jej rozpustit (článek 55), ale rozpustit parlament může pouze na žádost předsedy vlády (článek 43). Může odmítnout jakékoli nové zákony nebo změny stávajících zákonů, ale pokud přesto odepře souhlas, stanou se automaticky zákonem po uplynutí 30 dnů od prvního předložení mu (článek 66). Královna-manželka Yang di-Pertuan Agonga je známá jako Raja Permaisuri Agong a manželský pár se v angličtině stylizuje jako "His Majesty" a "Her Majesty".

Šestnáctým a současným Yang di-Pertuan Agongem je Al-Sultan Abdullah z Pahangu, který nahradil sultána Muhammada V. z Kelantanu, jenž abdikoval 6. ledna 2019. Byl zvolen 24. ledna na mimořádném zasedání Konference vládců. Přísahu složil a do úřadu nastoupil 31. ledna v Istana Negara.

Pořadí seniority států

Od prvního cyklu deseti Yang di-Pertuan Agongů (1957-1999) se pořadí mezi oprávněnými vládci států řídí pořadím stanoveným tímto cyklem, tedy:

  1. Negeri SembilanYang di-Pertuan Besar z Negeri Sembilan
  2. Selangorsultán Selangoru
  3. Perlisrádža z Perlisu
  4. Terengganusultán Terengganu
  5. Kedahsultán Kedahu
  6. KelantansultánKelantanu
  7. Pahangsultán z Pahangu
  8. Johorsultán z Johoru
  9. Peraksultán Peraku
  10. Bruneibrunejskýsultán

Otázky a odpovědi

Otázka: Kdo je současný Yang di-Pertuan Agong?


Odpověď: Současným Yang di-Pertuan Agongem je Al-Sultan Abdullah z Pahangu.

Otázka: Jak dlouhé je funkční období Jang di Pertuan Agonga?


Odpověď: Funkční období Jang di Pertuan Agonga je pětileté.

Otázka: Jaké pravomoci má Yang di-Pertuan Agong v rámci malajsijské konstituční monarchie?


Odpověď: Ústava stanoví, že výkonná moc federální vlády je svěřena Yang di-Pertuan Agongovi a ten má diskreční pravomoc vybrat si toho, koho chce za premiéra. Může také zamítnout nebo odepřít souhlas s žádostí o rozpuštění parlamentu, přerušit nebo rozpustit parlament a odmítnout jakékoli nové zákony nebo změny stávajících zákonů.

Otázka: Kdo jmenuje předsedu vlády v Malajsii?


Odpověď: Předsedu vlády v Malajsii jmenuje Yang di-Pertuan Agong z řad zvolených členů parlamentu.

Otázka: Co se stane, pokud je souhlas Yang di-Pertuan Agonga s přijetím zákona nebo jeho změny odepřen?


Odpověď: Pokud Yang di-Pertuan Agong odepře souhlas se zákonem nebo novelou, stane se zákon automaticky zákonem po uplynutí 30 dnů od jeho prvního předložení.

Otázka: Jaký titul získá královna chotě, když se provdá za vládnoucího sultána?


Odpověď: Když je královna-konzulka provdána za vládnoucího sultána, přijímá titul Raja Permaisuri Agong.

Otázka: Jak se v angličtině oslovují Jeho Veličenstvo a Její Veličenstvo, když se o nich mluví společně?


Odpověď: Jeho Veličenstvo a Její Veličenstvo se v angličtině stylizují jako "His Majesty" a "Her Majesty".

AlegsaOnline.com - 2020 / 2023 - License CC3