Xavier Tilliette

Xavier Tilliette (23. července 1921 - 10. prosince 2018) byl francouzský filozof, historik a teolog. Narodil se v Corbie v Somme. Byl bývalým žákem Jeana Wahla a Vladimíra Jankéleviče.

Tilliette byl členem Tovaryšstva Ježíšova (1938) a emeritním profesorem Katolického institutu v Paříži (1969), vyučoval také na Papežské gregoriánské univerzitě v Římě (1972), na Lateránské univerzitě a v pařížském Centre Sèvres.

Byl členem Istituto Italiano per gli Studi Filosofici a Bavorské akademie věd a humanitních oborů (Bayerische Akademie der Wissenschaften v Mnichově), Centro studi filosofico-religiosi Luigi Pareyson a od roku 2006 je dopisujícím členem Accademia di estetica internazionale de Rapallo.

Tilliette byl rytířem Čestné legie a Řádu za zásluhy Italské republiky.

Tilliette zemřel 10. prosince 2018 v Paříži na zápal plic ve věku 97 let.

Xavier Tilliette v roce 2017.Zoom
Xavier Tilliette v roce 2017.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3