Archiv

Archiv je sbírka záznamů. Tento termín se používá také pro místo, kde jsou tyto záznamy uloženy. Archivy jsou tvořeny záznamy, které vznikly v průběhu života jednotlivce nebo organizace. Obecně se archiv skládá ze záznamů, které byly vybrány k trvalému nebo dlouhodobému uchování. Záznamy, které mohou být na jakémkoli nosiči, jsou obvykle nepublikované, na rozdíl od knih a jiných publikací. Archivy mohou vytvářet i velké organizace, jako jsou korporace a vlády. Archivy se od knihoven liší tím, že archivy uchovávají záznamy, které jsou jedinečné. Archivy lze popsat jako uchovávající informační "vedlejší produkty" činností, zatímco knihovny uchovávají specificky autorské informační "produkty". Slovo "archiv" je správná terminologie, zatímco "archiv" jako podstatné jméno nebo sloveso souvisí s informatikou.

Osoba, která pracuje v archivu, se nazývá archivář. Studium a praxe pořádání, uchovávání a zpřístupňování informací a materiálů v archivech se nazývá archivnictví.

Související stránky


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3