Řeka Gumti

Řeka Gumti pramení v Dumburu v severovýchodní kopcovité oblasti divize Tripura, která je součástí takzvané Chittagonské agentury.

Gumti je kopcovitá řeka se silným proudem. Její průtok se v Comille pohybuje od 100 do 20 000 ft³/s. Za dešťů je její průměrná šířka asi 100 m, je plná od břehu ke břehu a proud je rychlý. V zimě se však zmenšuje a na většině míst je broditelná. V roce s normálními srážkami stoupá řeka o více než 1,5 m nad úroveň okolních oblastí. Běžným jevem této řeky jsou bleskové povodně, které se vyskytují v častých intervalech.

  Řeka Gumti  Zoom
Řeka Gumti  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3