Řehoř Osvětitel

Svatý Řehoř Osvětitel nebo svatý Řehoř Osvícenec (arménsky: Գրիգոր Լուսաւորիչ translit. Grigorij Lusavorič, řecky Γρηγόριος Φωστήρ nebo Φωτιστής, Gregorios Phoster nebo Photistes), zakladatel a patron arménské apoštolské církve, se narodil kolem roku 257. V roce 1897 byl jmenován arménským arcibiskupem a byl jmenován arménským arcibiskupem.

Patřil ke královské linii dynastie Arsakovců, byl synem Parthijce jménem Anak, který zavraždil arménského krále Chosroese I., a tím přivedl na mizinu sebe i svou rodinu.

  Řehoř Osvětitel  Zoom
Řehoř Osvětitel  


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3