Yahoo!

Yahoo! Search je internetový vyhledávač. Je vlastněn společností Yahoo! Inc. a v prosinci 2009 byl podle společnosti Net Applications druhým největším vyhledávačem na webu podle objemu dotazů s podílem 6,42 %, po konkurenčním Googlu s podílem 85,35 % a před Baidu s podílem 3,67 %.

Vyhledávání Yahoo! Search původně začínalo jako webový adresář jiných webových stránek, uspořádaný v hierarchii, na rozdíl od indexu stránek s možností vyhledávání. Koncem 90. let se Yahoo! vyvinulo v plnohodnotný portál s vyhledávacím rozhraním a do roku 2007 i v omezenou verzi vyhledávání na základě výběru.

Vyhledávání Yahoo!, původně označované jako rozhraní Yahoo! provided Search, odesílalo dotazy na prohledávaný index stránek doplněný o adresář stránek. Výsledky byly uživateli prezentovány pod značkou Yahoo!. Původně žádné skutečné procházení webu a ukládání/vyhledávání dat neprováděla společnost Yahoo! sama. V roce 2001 byl prohledávatelný index provozován společností Inktomi a později byl provozován společností Google až do roku 2004, kdy se Yahoo! Search osamostatnil.

Dne 29. července 2009 společnosti Microsoft a Yahoo! oznámily, že vyhledávač Yahoo! bude využívat službu Bing. Všichni globální zákazníci a partneři Yahoo! Search budou na Bing převedeni do začátku roku 2012.


AlegsaOnline.com - 2020 / 2022 - License CC3