Věty „hlavami“

Příkladové věty a fráze se slovem hlavami a další slova z něj odvozená.

Nad hlavami jim vířila obrovská mračna komárů, když se vydávali proti proudu řeky Missouri.
Současně se mezi "kulatými hlavami" (parlamentáři) rozhořely debaty o tom, za jaký druh vlády bojují; někteří z nich, tzv. rovnostáři, prosazovali vládu lidu, skutečnou demokratickou republiku.
alegsaonline.com - 1998 - 2022