Věty „čtvrtiny“

Příkladové věty a fráze se slovem čtvrtiny a další slova z něj odvozená.

Tři čtvrtiny pracujících obyvatel Filadelfie se staly nezaměstnanými a charitativní organizace byly zahlceny tisíci nových chudých, kteří potřebovali pomoc.
Přestože se tři čtvrtiny energie blesku přemění na teplo, zbývající elektřina dosahuje 125 milionů voltů.
Již v roce 1870 věřily tři čtvrtiny britských vědců, že evoluční teorie je správná, a to ještě předtím, než byl pochopen mechanismus, kterým evoluce probíhá, genetika.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022