7 vět s „hlavních“

Příkladové věty a fráze se slovem hlavních a další slova z něj odvozená.

V 16. století si kalvinismus, jedno z hlavních protestantských reformních hnutí, našel příznivce v severních provinciích španělského Nizozemí.
Jedním z hlavních principů kvakerství je pacifismus, který vedl Williama Penna k navázání přátelských vztahů s místními domorodci.
Jednou z hlavních příčin byla britská praxe levy, kdy byli američtí námořníci zajati na moři a nuceni bojovat na britských válečných lodích; tento problém zůstal nevyřešen Jayovou smlouvou z roku 1794.
Jedním z hlavních odpůrců banky byl Thomas Hart Benton, senátor za stát Missouri, který prohlásil, že banka slouží k tomu, aby "bohatí byli bohatší a chudí chudší". Biddleovy výroky, v nichž tvrdil, že má větší moc než prezident Jackson, přispěly k podobným náladám jako Benton.
O hlavních nemocech, kterými pravěký člověk trpěl, nemáme žádné další informace. Nalezené fosilní pozůstatky nám však umožňují vyslovit některé domněnky.
Ochrana obyvatelstva před újmou byla jednou z hlavních starostí nejstarších kultur.
Tři z hlavních střetnutí Severní války se odehrála u Puketutu, Ohaeawai a Ruapekapeka.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022