6 vět s „hledala“

Příkladové věty a fráze se slovem hledala a další slova z něj odvozená.

Současná americká biochemička a fyzioložka Ida Rolfová dlouhou dobu neúnavně hledala nejlepší způsob, jak napravit špatné držení těla a bolesti. Na základě svého výzkumu vyvinula metodu strukturální integrace zvanou rolfing.
Odkazují na příběh o bohyni matce (Ištar), která sestoupila do světa mrtvých, aby hledala posvátný elixír, který přivede jejího syna a manžela Tammuze zpět k životu.
Například v roce 1330 žilo v severoitalské Florencii oficiálně 100 000 obyvatel, ale 20 000 z nich bylo chudých, většina z nich přišla z venkova a hledala úlevu.
Inkvizice existovala proto, aby hledala známky kacířství, včetně protestantismu, v oblastech pod katolickou kontrolou.
Náklady na války byly navíc tak vysoké, že jeho vláda zoufale hledala nové zdroje příjmů, prodávala šlechtické tituly a úřednické úřady, zaváděla nové daně a dále deptala rolníky.
Plakala jsem, když jsem v noci hledala manželovo tělo v posteli a Milt tam nebyl.
alegsaonline.com - 1998 - 2022