6 vět s „hlavního“

Příkladové věty a fráze se slovem hlavního a další slova z něj odvozená.

V roce 1519 vstoupil do Tenochtitlánu, hlavního města aztécké (mexické) říše.
Posledním omezením bylo zřízení hlavního města státu v obchodním centru Bostonu, což ztěžovalo účast farmářů ze západní části státu na zasedáních zákonodárného sboru.
Samuel Worcester byl křesťanský misionář a federální poštmistr z New Echoty, hlavního města národa Čerokíjů. Jako kongregacionalista odešel žít mezi Čerokíje do Georgie, aby podporoval šíření křesťanství, a byl rozhodně proti stěhování indiánů.
Brzy poté vedl babylonský král Nabopolasar povstání, které nakonec vedlo k vyplenění Ninive, hlavního města Asýrie.
Ve východořímské říši síla hlavního města, úspěchy armád a loajalita elit k Římu jako ideji podporovaly trvalou sílu římské identity. Přestože chudí zemědělci měli v každodenním životě stále málo co děkovat římskému státu, jejich hospodářství byla nedotčená a místní vůdci zůstali římští, nikoli gótští, franští nebo vandalští.
Hernán Cortés se probojoval do hlavního města Aztéků Tenochtitlánu, kde ho zpočátku přivítal císař Moctezuma II.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022