6 vět s „hledání“

Příkladové věty a fráze se slovem hledání a další slova z něj odvozená.

Při hledání obchodních cest v Asii se obchodníci 15. století nečekaně setkali s "Novým světem", který obývaly miliony lidí a kde žily vyspělé a početné národy.
Při hledání řešení a v přesvědčení, že hlavním nebezpečím jsou otroci, vyslechly nervózní britské úřady téměř dvě stovky otroků a obvinily je ze spiknutí.
12.4 Filibuster a hledání nových otrokářských států
Podle Tao spočívalo hledání moudrosti v praktikování jednoduchých a přirozených věcí, které vždy chránily před nemocemi.
Při hledání dalších přírodních léků na obvyklé potíže se objevil Dr. Edward Bach.
K hledání těchto pevných a neměnných pravidel pravdy a etiky použil Sokrates metodu, která se později stala známou jako "sokratovská metoda".
alegsaonline.com - 1998 - 2022