Věty „čísle“

Příkladové věty a fráze se slovem čísle a další slova z něj odvozená.

V jednom čísle za druhým Independent opakoval stejné téma: zhoubný vliv Židů na americkou politiku, veřejný život, finance, existenční návyky a morálku obecně.
V 1. čísle vašeho časopisu jsem si přečetl zajímavý článek varující před nebezpečím konzumace bílého cukru. Mám tedy předpokládat, že doporučujete používat tzv. hnědý cukr?
alegsaonline.com - 1998 - 2022