6 vět s „hledali“

Příkladové věty a fráze se slovem hledali a další slova z něj odvozená.

Portugalci, kteří hledali obchodní cestu do Indie, zakládali také pevnosti podél západoafrického pobřeží, aby mohli vyvážet otroky do Evropy.
Američtí revolucionáři hledali inspiraci pro svůj rozchod s britskou monarchií a přijetí republikánské formy vlády v minulosti. Průvodcem jim byla Římská republika.
Španělé, Francouzi a Britové ji hledali dlouhá léta, než se jí ujali američtí průzkumníci.
Američtí majitelé plantáží, kteří hledali úspěšnou základní plodinu pro konkurenci na světovém trhu, ji našli v bavlně.
Zatímco Beahm a Thompson v maskách hledali schody do sklepa, Loucks a Hershey stříkali do šachty vodu, aby ochladili vzduch.
Jiní hledali východisko v násilí proti cizincům.
alegsaonline.com - 1998 - 2022