Věty „herbáře“

Příkladové věty a fráze se slovem herbáře a další slova z něj odvozená.

Zřízení a údržba terária, luminária, herbáře a akvária.
Obaly herbáře lze vyrobit ze dvou silných kartonů převázaných stužkami.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022