7 vět s „čím“

Příkladové věty a fráze se slovem čím a další slova z něj odvozená.

Nejsem zpátky v tom, co jsem měl nebo čím jsem byl před Cathyiným voláním.
Věděl, že čím déle zástava srdce trvá, tím menší je pravděpodobnost, že šoky zaberou. Ale museli pracovat. Neušli tak daleko, aby ztratili pacienta.
Není jisté, čím je tato odolnost vůči zranění způsobena. Guiler předpokládá, že příroda obdařila tento druh mozkovým kmenem s nedostatečně vyvinutým centrem vnímání bolesti a výjimečnou schopností srážet krev.
Slyšel jsem podobné anekdoty o svém otci, a čím víc jsem si ho vnitřně idealizoval, tím víc jsem byl přesvědčený, že budu jako on.
-Co dělá bytost hodnotnou, je to, že je tím, čím je, a že to ví. Víte to bez nejmenších pochybností," dodal.
Zpočátku se Treholt přiznal, později tvrdil, že neudělal nic, čím by ohrozil národní bezpečnost, a že jen stavěl mosty. Když se však případ dostal k soudu, při křížovém výslechu se zhroutil.
"Byl v troskách, děti neměly čím povzbudit: žádné barvy, žádné plakáty, žádné hračky. Šli jsme do oddělení pro vážně nemocné děti a já nevěřila svým očím.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022