8 vět s „člověka“

Příkladové věty a fráze se slovem člověka a další slova z něj odvozená.

Do majetku člověka patřilo pouze to, co si sám vyrobil, například nástroje nebo zbraně.
Podle křesťanské Bible stvořil Bůh člověka ke svému obrazu a pověřil ho, aby využíval a podmaňoval si zbytek stvoření, což zahrnuje nejen zemi, ale i všechny živočichy.
Kalvinismus zdůrazňoval bezmocnost člověka před vševědoucím Bohem a kladl důraz na myšlenku predestinace, tedy přesvědčení, že Bůh vybral několik vyvolených ke spáse, zatímco všichni ostatní jsou předurčeni k zatracení.
Jak najít člověka ve městě s půldruhým milionem obyvatel, s několika telefony, přelidněnými čtvrtěmi a malým počtem dopravních značek?
Hledání dokonalého zdraví začalo u člověka.
Další alternativní technikou, která člověka odjakživa zbavuje napětí a zlepšuje celkový stav těla, je masáž.
Závislosti stojí člověka mnohem více než peníze, protože s sebou nesou stigma fyzické, duševní a duchovní destrukce a společenské diskriminace.
Tato neustálá aktivita člověka mu umožňuje žít dál, dává mu zdraví a pohodu.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022