Věty „házeli“

Příkladové věty a fráze se slovem házeli a další slova z něj odvozená.

Policie si mladíky držela od těla a ti házeli na budovy 18 a 19 kameny a zápalné lahve.
Prázdný pozemek, kde jsem si jako dítě hrál, mě naučil zlobě, když po sobě bratři Kleinové házeli obrovské hroudy hlíny; a lásce, protože když někdo kritizoval jednoho z nich, měl co dělat s oběma.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022