Věty „hledám“

Příkladové věty a fráze se slovem hledám a další slova z něj odvozená.

-No, konečně jsem vás našla! -Všude tě hledám už půl hodiny!
Jednoho dne jsem ve veřejné knihovně přistoupil k úřednici a řekl jí, že hledám informace o automatické pekárně chleba.
V rozpacích jsem k němu přistoupila a bez přemýšlení řekla: "Náhodou hledám svého manžela.
alegsaonline.com - 1998 - 2022