Věty „hledající“

Příkladové věty a fráze se slovem hledající a další slova z něj odvozená.

Dne 14. července vtrhl dav hledající zbraně do Bastily, královského vězení a arzenálu, a zabil její stráže.
Muž, který odpověděl na inzerát v novinách hledající zkušeného kapitána lodi, měl dřevěnou nohu, háček a pásku přes oko.
alegsaonline.com - 1998 - 2022