Věty „hledalo“

Příkladové věty a fráze se slovem hledalo a další slova z něj odvozená.

Zejména v dobách hospodářské krize hledalo mnoho jinak "obyčejných" Němců možná řešení u politických extremistů; jako nejdůležitější příklad uveďme, že volební úspěchy nacistické strany stoupaly a klesaly v nepřímé úměře ke stavu německé ekonomiky.
Po Křišťálové noci mnoho zbývajících německých Židů zoufale hledalo azyl mimo Německo, ale země, které uprostřed velké hospodářské krize povolovaly vstup jen malé skupině přistěhovalců (židovských i jiných), je příliš často odmítaly.
alegsaonline.com - 1998 - 2022