Věty „čočka“

Příkladové věty a fráze se slovem čočka a další slova z něj odvozená.

V Egyptě je velmi oblíbená čočka, zejména fazole, a také rajčata, dýně a lilek.
Řešením problému krátkozrakosti je bikonkávní čočka umístěná před okem, která rozptýlí dopadající světlo tak, aby se jeho projekce shodovala na sítnici.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022