Věty „hlavnímu“

Příkladové věty a fráze se slovem hlavnímu a další slova z něj odvozená.

Když stoupali po schodech k hlavnímu vchodu, Carla si utírala slzy a tiše prosila: Prosím, Bože, nedovol, aby moje dítě trpělo.
Začal postupovat směrem k hlavnímu městu, ale když dorazil do Merla, rozhodl se pochodovat na sever, aby pomohl unitářům, kteří tam povstali.
Rozhovor jako obvykle začal oklikou, ale brzy se stočil k hlavnímu tématu: halucinogenní rostlině, která botanika tolik zajímala.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022