Věty „čtrnácti“

Příkladové věty a fráze se slovem čtrnácti a další slova z něj odvozená.

Jak sám říká: "Ve čtrnácti jsem procestoval zemi za pár drobných.
Před čtrnácti dny jsme přerušili nedělní seriál a vydali se na jih do zasněžené země.
Ještě před čtrnácti měsíci stála moderní dvanáctipatrová budova velmi důstojně.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022