Věty „čtyřiceti“

Příkladové věty a fráze se slovem čtyřiceti a další slova z něj odvozená.

Správná strava by se měla skládat z pětatřiceti až čtyřiceti procent z lipidů. Tedy tuky, a to jak živočišné, tak rostlinné.
Před čtyřiceti lety jsem si položil stejnou otázku. Změnila obyčejný školní den: veškerá radost, kterou jsem měl z přírodních objektů, vykrystalizovala v palčivou zvědavost a určila směr mého života.
Jako vedoucí výpravy a kuchař jsem měl připravit večeři. Po čtyřiceti minutách byly steaky hotové a podle zvuku žvýkání mých společníků jsem usoudil, že vše bylo naplněno pískem.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022