Věty „čtvrté“

Příkladové věty a fráze se slovem čtvrté a další slova z něj odvozená.

V kostce řečeno, tři z těchto ideologií měly zase jedno společné: stály proti čtvrté, konzervatismu. V první polovině 19. století se socialisté, nacionalisté a liberálové shodli na tom, že konzervativní řád by měl být narušen, nebo dokonce zcela odstraněn, ačkoli se neshodli na tom, jak toho dosáhnout, a hlavně na tom, co by jej mělo nahradit.
V tomto kontextu kvazi-občanské války, kdy byla vláda francouzské čtvrté republiky ochromena a vyhlídka na novou pravicovou vojenskou diktaturu byla až příliš reálná, nabídl vůdce Svobodných francouzských sil za druhé světové války Charles de Gaulle Francii, že ji s podporou armády "zachrání" z této svízelné situace.
Večer pokračovali v cestě a v půl čtvrté ráno zastavili necelých 500 metrů od čínského vojenského stanoviště.
Učitelka ze čtvrté třídy mi do rukou vložila nejen nezapomenutelný estetický požitek, jakým jsou mušle; probudila ve mně také neutuchající zvědavost po neznámém. Dobře chápala podstatu svého úkolu, dala mi volnost k pozorování, povzbuzení ke zkoumání a prostředí příznivé k formulování skutečné vědecké otázky.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022