Věty „hádal“

Příkladové věty a fráze se slovem hádal a další slova z něj odvozená.

Líbil se mi pocit kůže na kůži, když jsem seděl v sedle, a hádal jsem, že to bylo částečně způsobeno neobvyklým faktem, že jsem za více než 50 hodin jízdy ani jednou nespadl.
Sixtinskou kapli maloval čtyři roky a během této doby se neustále hádal s papežem Juliem II., který s ním jednal jako se služebníkem a ne jako s opravdovým uměleckým géniem, za kterého byl Michelangelo považován. Michelangelo byl díky svým sochám nejslavnějším umělcem v Evropě.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022