Věty „hádali“

Příkladové věty a fráze se slovem hádali a další slova z něj odvozená.

I když se Francouzi a Angličané hádali, katolická církev se dostala do stavu nejednoty, někdy až chaosu.
Úředníci se zdáli být mnohem roztrpčenější než vězni. Někdy se s vězni dohadovali a hádali. Jindy na sebe křičeli.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022