Věty „čtrnáctém“

Příkladové věty a fráze se slovem čtrnáctém a další slova z něj odvozená.

Od poloviny třináctého století ve východní Evropě a ve čtrnáctém století v západní Evropě však došlo k řadě krizí, které podkopaly evropskou prosperitu, bezpečnost a počet obyvatel. Historici tyto události označují jako "krize středověku".
Velká část prosperity severní Itálie byla založena na obchodních vazbách (nejen obchodních), které Itálie udržovala se Středním východem, což ve čtrnáctém století znamenalo jak zbytky Byzantské říše v Konstantinopoli, tak osmanskou tureckou říši, nastupující mocnost na východě.
Zatímco městské státy v severní Itálii zažívaly ve čtrnáctém a patnáctém století největší rozkvět, severní a západní Evropa byla rozdělena mezi velké množství poměrně malých knížectví, církevních zemí, svobodných měst a slabých království.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022