6 vět s „hlava“

Příkladové věty a fráze se slovem hlava a další slova z něj odvozená.

Crassus již zemřel při svém nepromyšleném tažení proti Parthům; jeho hlava byla použita jako rekvizita v řecké hře, kterou sehrál parthský král.
Křesťanský patriarcha pravoslavné církve i hlava židovské kongregace v Konstantinopoli (stejně jako arménský křesťanský patriarcha) byli oficiálními členy sultánova dvora a každý z náboženských představitelů měl výsadu a odpovědnost zastupovat své náboženské komunity před osmanskou vládou.
Mrtvole byla vidět holá hlava, holá ramena a horní polovina zad, ale zbytek těla byl uvězněný v ledu.
Přestože hlava a obličej mramorové sochy jsou poškozené, není pochyb o tom, že jde o vyobrazení Sokrata, podobné tomu, které se nachází v Britském muzeu v Londýně.
Nohy pravěkých komárů byly silnější, břicho a hlava mnohem výraznější.
Lidská hlava je s trupem spojena krkem.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022