5 vět s „hledaly“

Příkladové věty a fráze se slovem hledaly a další slova z něj odvozená.

Železnice byly zpočátku budovány provinčními vládami, které hledaly způsob efektivní dopravy.
Obě strany hledaly spojence mimo Řecko a Sparťané se nakonec v posledních fázích války spojili s Peršany - kdysi svými nenáviděnými nepřáteli.
Královské vlády po celé Evropě hledaly humanisticky vzdělané muže jako úředníky a státní zaměstnance, i když obchodníci všude přejímali italské obchodní praktiky pro jejich zjevné výhody (např. nadřazenost arabských číslic nad římskými, zásadní význam přesného vedení účetnictví atd.).
Již v roce 1972 průzkumné brigády hledaly diamanty v oblasti Kimberley.
V roce 1976 se velká těžební společnost a prospektorská firma spojily, aby hledaly diamanty, a v srpnu 1979 našly nějaké ve vzorcích odebraných ze Smoke Gully.
alegsaonline.com - 1998 - 2022