6 vět s „hlavně“

Příkladové věty a fráze se slovem hlavně a další slova z něj odvozená.

Tu noc se vztek davu zaměřil hlavně na policii.
Války byly hlavně územními nájezdy a možná i vznešenými souboji k demonstraci síly a moci.
Dareios I. se to snažil změnit. Říši dále rozšířil a hlavně upevnil královskou moc.
Na jaře 1941 si byl Hitler jistý, že totální útok na SSSR bude úspěšný, když nyní mohly být německé vojenské zdroje soustředěny hlavně na východě. Povzbuzovala ho skutečnost, že podle jeho vlastní rasové ideologie jsou Slované ve východní Evropě (samozřejmě Rusové) natolik méněcenní než "árijští" Němci, že nebudou schopni klást účinný odpor. Hitler tedy předpokládal, že dobytí Sovětského svazu bude trvat asi deset týdnů.
Cindy se dala na modeling hlavně proto, aby si vydělala peníze na studium, ale byla tak úspěšná a tak rychle, že se její akademické sny rozplynuly.
Nejvíce nehod v domácnosti se stane v kuchyni a koupelně a utrpí je hlavně starší lidé a děti.
alegsaonline.com - 1998 - 2022