Věty „čísly“

Příkladové věty a fráze se slovem čísly a další slova z něj odvozená.

Rozdíl mezi těmito dvěma čísly je asi dvě až tři kila.
Paní Thatcherová podpořila své argumenty fakty a čísly. John Major jí oponoval. Diskuse se protáhla, aniž by obě strany ustoupily o píď.
alegsaonline.com - 1998 - 2022