Věty „hádky“

Příkladové věty a fráze se slovem hádky a další slova z něj odvozená.

A pokud chcete doma vyhrát hádky, naučte se ustupovat.
Na hádky na silnicích se obvykle rychle zapomene a řidiči pokračují v cestě naštvaní, ale živí. Někdy však hněv přeroste v bitku - a s tragickým koncem.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022