Věty „hádat“

Příkladové věty a fráze se slovem hádat a další slova z něj odvozená.

Umět se s partnerem hádat je základem trvalého svazku.
Brzy poté, co se usadili v San Diegu, se novomanželé začali neustále hádat.
Premiérka, rozladěná některými výroky Johna Majora, se s ním začala hádat. Major stál pevně na svém a zdůraznil, že pouze tlumočí názory ostatních.

Příklady vět s podobnými slovy

alegsaonline.com - 1998 - 2022