Věty „čtverečních“

Příkladové věty a fráze se slovem čtverečních a další slova z něj odvozená.

Arktická oblast má většinu ze 17 milionů metrů čtverečních pevniny trvale pokrytou ledem, jehož vrstvy měří tři až čtyři metry.
Athény byly bohaté a lidnaté - v roce 600 př. n. l. žilo v Attice, její oblasti o rozloze 1000 čtverečních mil v Řecku, asi 600 000 obyvatel a Athény byly významnou silou ve středomořském obchodu.
Napoleonova říše se rozkládala od Belgie a Holandska na severu až po Řím na jihu, zabírala téměř půl milionu čtverečních mil a měla 44 milionů obyvatel.
Během deseti let zmizelo téměř 600 000 kilometrů čtverečních vegetace, což odpovídá rozloze Buenos Aires, Cordoby a Santa Fe dohromady. Každým dnem lesy ztrácejí rozlohu, která se rovná rozloze našeho hlavního města.
alegsaonline.com - 1998 - 2022