5 vět s „hledáním“

Příkladové věty a fráze se slovem hledáním a další slova z něj odvozená.

Ve všech dobách se člověk zabýval hledáním příčin nemocí a způsobů, jak s nimi bojovat.
Zatímco počáteční vlna evropské kolonizace (především v Americe) byla vedena hledáním zlata a snahou obrátit cizince na křesťanství, v 17. století začaly evropské mocnosti usilovat o kolonie a obchodní cesty ve jménu zboží a bohatství, které přinášely.
Romantismus byl mimo jiné hledáním stabilních bodů identity v měnícím se světě.
Nalezené figury svědčí o přítomnosti dvou velkých stylistických proudů: "expresionistické" revoluce Amenofise IV. s jeho hledáním reality a "manýristické" restaurace Tutanchamona.
S hledáním lepších technologií a nových materiálů pro průmysl," říká německý sociolog, "dostane vědecký výzkum nový impuls. V důsledku toho dojde k přehodnocení kontroly kvality. Každý podnik bude muset mít ve svých řadách alespoň jednoho takového odborníka jako jakéhosi hlídače dokonalosti".
alegsaonline.com - 1998 - 2022